تصویر تخفیف بر اساس جمع مبلغ سفارشات قبلی مشتری

تخفیف بر اساس جمع مبلغ سفارشات قبلی مشتری

اختصاص تخفیف به مشتریانی که بیش از حد مشخصی از سیستم خرید نموده‌اند

100,000 تومان

 

کلمه تخفیف از جمله لغاتی است که همیشه می‌تواند توجه همه افراد را به خود جلب نماید. تخفیف انواع مختلفی دارد مانند تخفیف فصلی، عمده و یا بر اساس تعداد و جمع مبلغ خرید و ....

در سیستم فروش گستر افزونه‌ایی بنام تخفیف بر اساس جمع سفارش‌های قبلی مشتری وجود دارد که روش عملکرد آن به این شکل است که به مشتریانی که جمع مبلغ سفارش‌های پیشین آنها به یک حد مشخص رسیده باشد تخفیف‌های متفاوتی را میدهد. به عنوان نمونه اگر جمع کل چند سفارش پیشین یک مشتری به 100 هزارتومان رسیده باشد در خرید بعدی 2 درصد تخفیف شامل خرید مشتری می‌گردد.