تصویر افزونه تخفیف بر اساس جمع سفارش های قبلی مشتری

افزونه تخفیف بر اساس جمع سفارش های قبلی مشتری

اختصاص تخفیف به مشتریانی که بیشتر از یک حد مشخص خرید نمونده اند

تومان

این افرونه این امکان را به مدیر فروشگاه می دهد که به مشتریانی که جمع مبلغ سفارش های پیشین آنها به یک حد مشخص رسیده است تخفیف های متفاوتی را بدهد. به عنوان نمونه اگر جمع کل چند سفارش پیشین یک مشتری به 100 هزارتومان رسیده است در خرید بعدی 2 درصد تخفیف شامل خرید آن مشتری گردد.