تصویر محاسبه نرخ مالیات براساس استان/کدپستی و یا نرخ ثابت

محاسبه نرخ مالیات براساس استان/کدپستی و یا نرخ ثابت

سرویس محاسبه‎ی نرخ مالیات وابسته به کدپستی آدرس ارسال سفارش و یا تعریف نرخ ثابت

290,000 تومان

 

این افرونه امکانی را برای مدیر فروشگاه فراهم می‎آورد که برای محصولات نرخ ثابت و یا نرخ متغییر مالیات وابسته به آدرس ارسال سفارش (استان و یا کدپستی) تعیین نماید. به عنوان نمونه می‌توان برای هر استان نرخ مالیاتی مجزا و یا یک نرخ ثابت برای ارسال کلیه‎ی محصولات تعریف کرد.