سرویس پستی شرکت پست

سرویس پستی شرکت پست

دریافت هزینه ارسال دقیق مرسوله از طریق سرویس های شرکت پست

0 تومان

این ماژول امکان مدیریت ارسال و محاسبه هزینه از طریق سرویس های شرکت پست ایران را فراهم می آورد.

همچنین امکان ثبت درخواست جهت دریافت مرسوله از مبدا و تحویل آن به مقصد از طریق این ماژول فراهم شده است.

نظر خودتان را بنویسد