متاسفانه این آیتم دیگر در دسترس نمی باشد!
سرویس پستی شرکت پست

سرویس پستی شرکت پست

دریافت هزینه ارسال دقیق مرسوله از طریق سرویس های شرکت پست

1,000,000 تومان

این ماژول امکان مدیریت ارسال و محاسبه هزینه از طریق سرویس های شرکت پست ایران را فراهم می آورد.

همچنین امکان ثبت درخواست جهت دریافت مرسوله از مبدا و تحویل آن به مقصد از طریق این ماژول فراهم شده است.