فیلتر پیشرفته محصولات

تصویر فیلتر پیشرفته محصولات

فیلتر کردن محصولات به صورت ایجکس و بدون به روز رسانی کل صفحه

تومان

این اقزونه امکانات فیلتر نمودن پیشرفته کالاها دسته بندی ها را برای بافتن کالای مورد نظر برای مشتری فراهم میکند.

- امکان فیلتر نمودن بر اساس سازندکان کالاها

- امکان فیلتر نمودن بر اساس فروشنده های کالا

- امکان فیلتر نمودن بر اساس مشخصات فنی کالاها

- امکان فیلتر نمودن بر اساس ویژگی های تعریف شده برای کالا

- امکان فیلتر نمودن بر اساس مشخصات فنی کالاها

- امکان تعیین نوع فیلترها: تک انتخابی (Dropdown) یا چند انتخابی (Checkbox)