CommissionManager

مدیریت پورسانت‎ها

افزونه مدیریت پورسانت‎های پرداخت شده به همکاران فروش

0 تومان

 

با استفاده از این افزونه این امکان برای مدیر فروشگاه ایجاد میشود که به هر همکار فروش به ازای هر فروشش، یک درصد و یا یک مبلغ مشخص بعنوان پورسانت پرداخت کند.