تصویر نمایش Popup پیشرفته

نمایش Popup پیشرفته

نمایش پنجره های Popup در صفحه های مختلف فروشگاه

200,000 تومان

قابلیت نمایش تا 5 پاپ آپ (Popup) مختلف 

قابلیت تعیین شرطهای نمایش مختلف

قابلیت تعیین یک بار نمایش برای هر مشتری

قابلیت تعیین تعداد روز مشخص برای نمایش مجدد به مشتری

نمایش در همه صفحه ها، نمایش در URL های ثابت، نمایش در Regex URL، نمایش در صفحه های خاص (صفحه اصلی، دسته بندی، کالا)

 

 

 

 

نظر خودتان را بنویسد