تصویر Custom Redirect 301

Custom Redirect 301

ارجاع صفحه‎های ناموجود وبسایت به آدرس‎های دیگر

600,000 تومان

 

این افزونه امکانی را برای مدیر فروشگاه فراهم می‌آورد که در صورت ناموجود بودن صفحات سایت به هر دلیلی، مانند پاک شدن آنها، صفحه‎ی مشابه دیگری را تعیین کند که مشتری به آن هدایت شود. 
با استفاده از این ماژول اگر هاست سایت به هر دلیلی تغییر پیدا کند، رتبه‎ی صفحات قبلی سایت به صورت نظیر به نظیر به صفحات جدید انتقال میابد که باعث حفظ و انتقال جایگاه سایت قبلی به سایت جدید در موتور های جست و جو میشود. در واقع  رتبه صفحات سایت قبلی حفظ میگردد.