افزونه درگاه پرداخت باپال

درگاه پرداخت باپال

ارتباط با درگاه پرداخت واسط باپال

تومان

 

این افزونه امکانی را برای مشتریان فراهم می‌آورد که بتوانند پرداخت خود را از طریق درگاه پرداخت واسط باپال انجام دهند.