تصویر ارتباط فروشگاه با MailChimp (ارسال مکانیزه خبرنامه)

ارتباط فروشگاه با MailChimp (ارسال مکانیزه خبرنامه)

MailChimp synchronization

ایمیل مارکتینگ و مکانیزه کردن فرایند انتقال ایمیل مشتریان به MailChimp

250,000 تومان

MailChimp یکی از بزرگترین شرکت های در حوزه ایمیل مارکتینک در جهان می باشد که روزانه میلیاردها ایمیل را ارسال می کند.

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: