تصویر ارتباط فروشگاه با MailChimp (ارسال مکانیزه خبرنامه)

ارتباط فروشگاه با MailChimp (ارسال مکانیزه خبرنامه)

MailChimp synchronization

ایمیل مارکتینگ و مکانیزه کردن فرایند انتقال ایمیل مشتریان به MailChimp

قیمت قبلی: 250,000 تومان
قیمت: 150,000 تومان

MailChimp یکی از بزرگترین شرکت های در حوزه ایمیل مارکتینک در جهان می باشد که روزانه میلیاردها ایمیل را ارسال می کند.

نظر خودتان را بنویسد: