راهکارها

در فروش، برد همیشه با کسی است که فرآیند خرید را برای مشتریانش آسوده کند. در این راستا، فروش گستر علاوه بر ساخت فروشگاه آنلاین، راهکارهایی به مدیران کسب و کارهای مختلف ارائه می‎دهد که می‎توان برای مدیریت و ارتقاء فروش از آنها بهره برد.