خدمات

یکی از اهداف اصلی فروش گستر در طراحی فروشگاه اینترنتی، دستیابی مشتریان به جایگاهی مناسب در کسب و کار خود می‎باشد؛ به همین دلیل است که خدمات ویژه‎ای بروی سیستم فروشگاهی آنان‎ انجام می‎دهیم که وب‎سایتی متفاوت‎تر از رقیبان خود داشته باشند.

لازم به ذکر است خدمات ما فقط بروی  نرم‎افزار فروشگاهی فروش گستر و در صورت تمدید پشتیبانی قابل ارائه هستند.