تصویر محاسبه هزینه ارسال متناسب با وزن یا نرخ ثابت

محاسبه هزینه ارسال متناسب با وزن یا نرخ ثابت

محاسبه هزینه ارسال، متناسب با وزن کل سفارش و یا تعریف هزینه ثابت برای ارسال بدون در نظر گرفتن وزن مرسوله

290,000 تومان

 

این افرونه این امکان را به مدیر فروشگاه می‌دهد که هزینه ارسال مرسوله‌های پستی را بر اساس وزن آن‌ها تعیین نمایید و یا نرخ‌های ثابت جهت ارسال مرسوله‌ را در نظر بگیرد. به عنوان نمونه می‌توان نرخ ارسال را برای هر 500 گرم وزن مرسوله، 2 هزار تومان در نظر گرفت و یا هزینه ثابت ارسال توسط پیک را 10 هزار تومان بدون در نظر گرفتن وزن مرسوله تعیین کرد.