تصویر افزونه محاسبه هزینه ارسال متناسب با وزن یا نرخ ثابت

افزونه محاسبه هزینه ارسال متناسب با وزن یا نرخ ثابت

محاسبه هزینه ارسال متناسب با وزن کل سفارش و یا تعریف هزینه ارسال ثابت

تومان

این افرونه این امکان را به مدیر فروشگاه می دهد که هزینه ارسال مرسوله های پستی را بر اساس وزن آنها تعیین نمایید و یا نرخ های ثابت جهت ارسال مرسوله ها در نظر بگیرد. به عنوان نمونه نرخ محاسبه ارسال را برای هر 500 گرم وزن مرسوله 2 هزار تومان تعیین کرد و یا هزینه ثابت ارسال توسط پیک را 10 هزار تومان بدون در نظر گرفتن وزن مرسوله تعیین کرد.