تصویر درگاه اینترنتی بانک ملی

درگاه اینترنتی بانک ملی

درگاه اینترنتی سداد

ارتباط با درگاه پرداخت بانک ملی

200,000 تومان

با داشتن حساب نزد بانک ملی میتوانید فروشگاه خود را به این حساب نصب کنید تا پرداخت ها از این صورت گیرد و در لحظه مبلغ واریزی را در حساب خود برداشت کنید.

پیش نیازها:

  1. اخذ اینماد
  2. حساب بانک ملی
  3. درخواست درگاه پرداخت اینترنتی

 

نظر خودتان را بنویسد