تصویر مدیریت پرداخت‌ها

مدیریت پرداخت‌ها

مدیریت کلیه دریافت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی

290,000 تومان

 

این افزونه این امکان را به مدیر فروشگاه می‌دهد که کلیه دریافت‌های بانکی از همه گیت‌های موجود را مشاهده و مدیریت نماید. به عنوان نمونه چه سفارشی از کدام درگاه بانکی پرداخت شده و آیا دریافت به صورت کامل انجام شده است یا خیر.

همچنین امکان فیلتر نمودن لیست دریافت‌ها را بر اساس یک و یا چند ویژگی از ویژگی های زیر را به مدیر فروشگاه می‌دهد:

- فیلتر بر اساس کد سفارش

- فیلتر بر اساس شناسه سفارش

- فیلتر بر اساس کد مشتری

- فیلتر بر اساس روش پرداخت (درگاه بانکی انتخاب شده)

- فیلتر بر اساس وضعیت تراکنش (تایید شده - تایید نشده - انتقال به درگاه ...)

- فیلتر بر اساس کد مرجع

- فیلتر بر اساس شماره تراکنش

- فیلتر بر اساس کد رهگیری

- فیلتر بر اساس تاریخ ایجاد