تصویر افزونه مدیریت پرداخت ها

افزونه مدیریت پرداخت ها

مدیریت کلیه دریافت ها از درگاه های بانکی

تومان

این افزونه این امکان را به مدیر فروشگاه می دهد که کلیه دریافت های بانکی از همه گیت های موجود را مشاهده و مدیریت نماید به عنوان نمونه چه سفارشی از کدام درگاه بانکی پرداخت شده و آیا دریافت به صورت کامل انجام شده است یا خیر.

همچنین امکان فیلتر نمودن لیست دریافت ها را بر اساس یک و ترکیب چند ویژگی از ویژگی های زیر را به مدیر فروشگاه می دهد:

- فیلتر بر اساس کد سفارش

- فیلتر بر اساس شناسه سفارش

- فیلتر بر اساس کد مشتری

- فیلتر بر اساس روش پزداخت (درگاه بانکی انتخاب شده)

- فیلتر بر اساس وضعیت تراکنش (تایید شده - تایید نشده - انتقال به درگاه ...)

- فیلتر بر اساس کد مرجع

- فیلتر بر اساس شماره تراکنش

- فیلتر بر اساس کد رهگیری

- فیلتر بر اساس تاریخ ایجاد