تصویر درگاه پیامک آسانک

درگاه پیامک آسانک

وب سرویس آسانک

سامانه ارسال پیامک اطلاع رسانی به مشتری و مدیر فروشگاه از طریق پنل آسانک

300,000 تومان

 امکان اطلاع‎ رسانی وضعیت سفارش و همچنین امکان ارسال تکی پیامک به مشتری و اطلاع رسانی به مدیر فروشگاه از رویدادهای اصلی انجام گرفته از طریق پنل آسانک با نصب این ماژول در فروشگاه فراهم می‎شود.

 مدیریت پیام های فروش گستر

امکانات درگاه پیامک:

 • اطلاع رسانی ثبت نام جدید در فروشگاه؛
 • اطلاع رسانی ورود کاربر به حساب کاربری خود؛
 • اطلاع رسانی ثبت نام جدید در فروشگاه؛
 • اطلاع رسانی پرداخت سفارش؛
 • اطلاع رسانی استرداد مبلغ سفارش؛
 • اطلاع رسانی لغو سفارش؛
 • اطلاع رسانی ارسال سفارش؛
 • اطلاع رسانی تحویل سفارش؛
 • امکان ویرایش قالب‎های پیام مشتری و مدیر؛
 • امکان استفاده از توکن‎های پیام؛
 • امکان ارسال پیامک چند زبانی؛