چگونه روی محصول خود تخفیف گذاری یا کوپن تخفیف تعریف کنم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

چگونه روی محصول خود تخفیف گذاری یا کوپن تخفیف تعریف کنم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

 برای  ایجاد تخفیف و کوپن روی محصولات باید به بخش تخفیفها رفته

منو ---> تبلیغات ---> تخفیف ها ---> افزودن جدید

0