نمایش دادن متن تخفیف در قسمت صرفه جویی

رامتین داودی
Avatar
  • 154
  • 1400/7/24
28 روز پیش

چگونه میتوان در  قسمت تایید سفارش بجای قسمت صرفه جویی، متن تخفیف نمایش داده شود؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 154
  • 1400/7/24
28 روز پیش

رای تغییر تمامی متن های سیستمی میتوانید به صفحه "پیکربندی --> زبان --> ویرایش زبان --> بخش منابع" مراجعه کنید و آنها را متن های دلخواه تغییر دهید

0