در پنل فروش گستر یک بخش با عنوان کمپین است به چه دردی میخوره ؟

شکیبا مهری
Avatar
  • 2
  • 1397/10/4
در پنل فروش گستر یک بخش با عنوان کمپین  است به چه دردی میخوره ؟
0
شکیبا مهری
Avatar
  • 2
  • 1397/10/4
کمپین در پنل فروش گستر، شرایطی را فراهم می آورد که شما بتوانید به راحتی بازار خود را از میان افراد خبرنامه مشخص کنید و خدمات، تخفیفات، وقایع و رویداد ها و .... را به آنها از طریق ایمیل اطلاع رسانی نمایید.
0