نظرات مشتریان ثبت نمیشود دلیل آن چیست؟

nasim kateb
Avatar
  • 1
  • 1397/10/5
نظرات مشتریان ثبت نمیشود دلیل آن چیست؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
در قسمت بلاگ قسمتی وجود دارد که ذکر شده است اجازه ثبت نظر با فعال کردن این قسمت شما اجازه ثبت نظر به کاربران
خود خواهید داد.
0