در مورد بدنه و امکانات آن توضیح دهید؟

amir noori
Avatar
  • 1
  • 1397/10/5
در مورد بدنه و امکانات آن توضیح دهید؟
1
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
قسمت بدنه در حقیقت قسمت اصلی بلاگ را تشکیل می دهد که در قسمت نوار ابزار بالای آن امکانات مختلفی تعبیه شده که در
صورت لزوم می توانید از آنها بهره ببرید.
1