امکان دسته بندی افراد برای ارسال کمپین وجود داره؟

masoud khani
Avatar
  • 1
  • 1397/10/8
امکان دسته بندی افراد برای ارسال کمپین وجود داره؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
بله
شما میتوانید در قسمت کاربران، نقش های مختلفی برای مشتریات تعریف نمایید و کمپین را به تفکیک برای آنها اختصاص دهید .
0