کمپین فقط برای عضو خبرنامه ها ارسال میشود؟

milad kazemi
Avatar
  • 1
  • 1397/10/8
کمپین فقط برای عضو خبرنامه ها ارسال میشود؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
بله
تمامی افرادی که عضو خبرنامه باشند میتوانند این کمپین را ببینند.
0