چطوری برای اونایی که کمپین رو دیدن تخفیف بزاریم ؟

ziba ghaffari
Avatar
  • 1
  • 1397/10/10

چطوری برای اونایی که کمپین رو دیدن تخفیف بزاریم ؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
میتونید کد کوپن تعریف کنید و هر فردی که کمپین را دیده باشد از آن کد استفاده نماید .
0