کمپین ها فقط با ارسال ایمیل امکان پذیره ؟

hesam alipour
Avatar
  • 1
  • 1397/10/10

  کمپین ها فقط با ارسال ایمیل امکان پذیره ؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
در حال حاضر بله
ولی یک امکان دیگر نیز به سیستم اضافه میگردد با عنوان ارسال کمپین با پیامک
0