برای فروشنده ها و ادمین ها هم میتونیم کمپین بفرستیم؟

reza shakeri
Avatar
  • 1
  • 1397/10/10

برای فروشنده ها و ادمین ها هم میتونیم کمپین بفرستیم؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
بله
تمامی افرادی که عضو خبرنامه باشند این کمپین ارسال میگردد.
0