چرا فقط اعضای خبرنامه میتونن کمپین رو ببینن؟ من میخوام برای همه ارسال بشه ؟

nadia afshari
Avatar
  • 1
  • 1397/10/10

چرا فقط اعضای خبرنامه میتونن کمپین رو ببینن؟ من میخوام برای همه ارسال بشه ؟
-1
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
هر سیستمی اگر بیش از حد مجاز برای مشتریان خود پیام و ایمیل ارسال نماید ، بلاک میگردد مگر اینکه افراد خودشان درخواست و اجازه ارسال پیام را داه باشند.
بنابراین اگر برای تمامی مشتریان کمپین ها ارسال گردد سبب SPAM شدن سیستم شما خواهد شد.  
-1