آیا امکان تعریف محدودیت استفاده نیز وجود دارد؟

omid fallah
Avatar
  • 1
  • 1397/10/11
آیا امکان تعریف محدودیت استفاده نیز وجود دارد؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
بله در قسمت محدودیت تخفیف شما میتوانید به ازاء هر مشتری n  بار استفاده از تخفیف را تعریف کنید
0