انواع تخفیف ها در سیستم پایه وجود داره؟

salar khanban
Avatar
  • 1
  • 1397/10/11
انواع تخفیف ها در سیستم پایه وجود داره؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
بله ماژول تخفیف ها در سیستم پایه درج شده اما یک نوع ماژول تخفیف مدت دار وجود دارد که ماژول سفارشی است و باید خریداری گردد
0