آیا در سیستم مدیریت محتوای فروش گستر همچین امکانی وجود دارد که بتوان بلاگ داشته باشیم؟

emad sabagh
Avatar
  • 1
  • 1397/10/4
آیا در سیستم مدیریت محتوای فروش گستر همچین امکانی وجود دارد که بتوان بلاگ داشته باشیم؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
بله در قسمت در مدیریت محتوا قسمت وبلاگ همچین امکانی وجود دارد.
0