تصویر بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

کارفرما می تواند با رعایت قوانین مشخص شده در مورد بازاریابی شبکه ای اقدام به طراحی سایت بازاریابی شبکه ای نماید.راه اندازی سایت بازاریابی آنلاین تک و یا چند سطحی

تصویر بازاریابی چند سطحی (MLM)

بازاریابی چند سطحی (MLM)

سیستم بازاریابی چند سطحی (MLM) قابل استفاده برای هر کسب و کاری که فرآیند بازرایابی آن محدود به یک سطح نبوده و چند سطحی بوده سیستم آن مانند پنبه ریز، بیز، بادران و ...

تصویر امتیازدهی پیشرفته

امتیازدهی پیشرفته

توسعه برنامه امتیازدهی یا پاداش به کاربران یا مشتریان فروشگاه آنلاین براساس انجام فعالیت ها ی گوناگون در وبسایت

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
تصویر مدیریت پورسانت‎

مدیریت پورسانت‎

قابلیت ایجاد حساب بازاریابی و همکار فروش توسط کاربران سایت و دریافت پورسانت‎ و همچنین مدیریت بازاریابان از راه دور و مدیریت مالی دریافت ها و پرداخت ها به بازاریابان و همکاران فروش

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

در نهایت وب سایت یک مارک تجاری اصلی ترین چیزهایی است که به هویت برند مربوط می شود اهداف ، بخش ، محصولات ، خدمات و غیره، همه اینها تعیین می کنند که چگونه حضور آنلاین آنها توسط مصرف کنندگان درک می شود. در نتیجه ضروری است که طراحی وب سایت مارک شما برای عملکرد بهینه تنظیم شودطراحی وب و توسعه وب دو طرف یک سکه هستند یکی نمی تواند بدون دیگری وجود داشته باشد و آنها را به اجزای اساسی در حضور آنلاین یک برند تبدیل کند.
طراحی وب نمای بیرونی وب سایت را در بر می گیرد این شامل عناصر بصری مختلفی مانند رابط کاربری (UI) ، تجربه کاربر (UX) ، گرافیک ، کپی و غیره استتوسعه وب داخلی یک وب سایت است این فضا شامل جنبه های فنی عملکرد وب سایت مانند زبان برنامه نویسی و کدی است که در کل سایت استفاده می شود (HTML ، CSS ، JavaScript و غیره) 

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: