ارتباط فروش گستر با سایر سیستم ها

فروش گستر دارای زیرساخت قدرت مندی جهت ارتباط با سایر نرم افزارهای مالی و CRM می باشد.
عموما ارتباط با نرم افزارهای مالی از طریق وب سرویس های سیستم مقصد (در صورت وجود) و یا ارتباط نرم افزار واسط طراحی شده توسط فروش گستر با Database نرم افزار مالی انجام می شود.
ماژول های آماده ارتباطی در حال حاظر شامل حسابداری سپیدار ، دشت ، هلو، پیوست، تدبیر و CRM پیامگستر می باشد.
- در صورت استفاده از نرم افزارهای مالی و CRM های دیگر پس از بررسی ساختار Database و وب سرویس های سیستم مقصد هزینه
آن به مشتری اعلام می گردد.

ماژول استاندارد ارتباط با سیستم های مالی به شرح زیل می باشد:

- انتقال مشتری از فروش گستر به سیستم مالی

- انتقال محصول از فروش گستر به سیستم مالی

- انتقال سفارش های ثبت شده در فروش گستر به صورت پیش فاکتور در نرم افزار مالی

 

امکان شخصی سازی ماژول های ارتباطی در صورت درخواست وجود دارد.

نظر خود را بنویسید