پوشش خبری در نمایشگاه بین المللی افغانستان

مصاحبه خبری با برخی از غرفه های حاضر در این نمایشگاه و نوع فعالیت هریک به عنوان یکی از برترینها در حوزه آی تی، نشان از میزان اعتبار بالای این نمایشگاه میباشد. در این مصاحبه گفت و گویی را نیز، با شرکت آرسینا مشاهده می کنیم.

نظر خود را بنویسید