سال نو مبارک

سال نو مبارک

به پایان یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی کشور رسیدیم. سالی پر از تورم و رکود، سالی سخت برای همه مردم و سالی سخت تر برای کسب وکارها، سالی که دوام آوردن در عین ناامیدی بود.

با این حال این مرز و بوم شرایط بسیار سخت تر از این هم به خود دیده است و ما ایرانی ها معتقدیم پایان شبه سیه سفید است و همچنین آخرین چیزی که از دست میرود امید است. پس حیف است که سال نو و بهار نو را با امید به روزهای بهتر و تلاش برای بهتر شدن خودمان شروع نکنیم. بر همین اساس ما هم برای بهتر شدن و بهره وری بیشتر برنامه های ریخته ایم و قصد داریم تا جایی که میتوانیم در بهبود فضای کسب و کار بکوشیم.

امیدوارم سال پیش رو سالی پر از امید برای مردم کشور به ویژه کسب و کارها که شریان زندگی در جامه هستند، باشد.
سال نو مبارک

نظر خود را بنویسید