گزارش نظر سنجی از مشتریان فروش گستر

گزارش نظر سنجی از مشتریان فروش گستر

فروش گستر در راستای بهبود خدمات و آموزش پرسنل جهت جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان، یک فرم نظرسنجی در اختیار مشتریان قرار داده است. فرآیند نظر سنجی ظرف مدت یک ماه انجام گرفته و نتایج آن به شرح زیر است:

  • میزان رضایت مشتریان از در دسترس بودن واحد روابط عمومی و پشتیبانی:

میزان رضایت از در دسترس بودن واحد پشتیبانی

  • میزان رضایت مشتریان از پیشنهاداتی که برای خرید ماژول ها به آنها داده شده است و سفارشی شدن ماژول ها:

میزان رضایت از ماژول های پیشنهادی

  • میزان رضایت مشتریان از سرعت رفع مشکلات سیستم (از زمانی که سیستم از کارافتاده تا لحظه ای که مشکل رفع شده) و مهارت پرسنل فنی در طراحی و نگهداری سایت:

میزان رضایت از سرعت رفع مشکلات سیستم

  • میزان رضایت مشتریان از زمان و نحوه اطلاع رسانی اتمام دوره هاست و دامنه و  SSL:

میزان رضایت از اطلاع رسانی مناسب درباره پایان دوره host و SSL

  • میزان رضایت مشتریان از برخورد پرسنل با مشتریان، در راستای ایجاد ارتباطی دوستانه همراه با رعایت ادب و احترام:

میزان رضایت از برخورد پرسنل

  • میزان تمایل به معرفی این شرکت به شرکت ها و سازمان های دیگر از سوی مشتریان:

میزان تمایل به معرفی

نتایج بدست آمده از این نظرسنجی در حضور مدیران فروش گستر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و بنابر گفته های افراد حاضر در جلسه گرچه در تمامی قسمت ها اکثریت نظرات در خصوص نحوه عملکرد فروش گستر مثبت بوده و این به معنای رضایت اکثریت مشتریان است، اما جلب رضایت تمامی افرادی که در برخی موارد کمتر از حد انتظار رضایت داشته اند نیز جز الویت های فروش گستر خواهد بود. در این راستا فروش گستر برای تمامی بخش هایی که در آن از نظر مشتریان ضعف وجود داشته استراتژی هایی اتخاذ کرده و امید دارد با تلاش مدیران و پرسنل فنی، پشتیبانی و فروش تمامی این ضغف ها را در بخش های مختلف رفع نموده و به رضایت هرچه بیشتر مشتریان دست پیدا کند.

در آخر با توجه  به آن که اکثریت مشتریان فروش گستر تمایل به معرفی این نرم افزار به افراد دیگر دارند ، لازم میدانیم کمال تشکر را از حسن لطف و نظر ایشان داشته باشیم و بار دیگر این نکته را ذکر کنیم که بدون شک بزرگ ترین افتخار فروش گستر حمایت و رضایت مشتریان از تیم فروش گستر و عملکرد این نرم افزار میباشد. 

نظر خود را بنویسید