تصویر قیمت کالا براساس چند نرخ ارز

قیمت کالا براساس چند نرخ ارز

Price Management

امکان تعریف واحد ارزی متفاوت برای هر کالا و آپدیت قیمت کالا براساس نرخ ارز روز به ریال یا تومان برای مشتریان فروشگاه

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: