تصویر مدیریت قیمت کالا بر اساس چند نرخ ارز

مدیریت قیمت کالا بر اساس چند نرخ ارز

Price Management

قیمت گذاری اجناس به تومان بر اساس نرخ ارز روز برای مشتریان فروشگاه، مدیر فروشگاه می‎تواند برای هرکالا، واحد ارزی متفاوتی را تعریف کند.

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

این ماژول امکانی را برای مدیر فروشگاه فراهم می‎آورد که اگر اجناس خود را با ارزهای مختلف خریداری می‎کند بتواند آن واحد پولی را برای جنس خود انتخاب نماید. سپس قیمت خرید همان روز جنس را به تومان وارد سایت کند در این صورت سیستم به طور خودکار طبق داده‎هایی که مدیر فروشگاه در سیستم وارد کرده است قیمت کالا را به واحد ارز انتخابی نیز مشخص می‎کند و با تغییر قیمت آن واحد پولی، قیمت جنس به تومان نیز برای مشتریان تغییر می‎کند.

برای مثال فرض کنید جنسی در ابتدا 100 دلار خریداری می‎شود مدیر فروشگاه برای آن جنس واحد دلار را انتخاب کرده سپس قیمت جنس را به تومان در سیستم وارد می‎کند و همان قیمت به تومان در صفحه‎ی کالا برای مشتریان نمایش داده می‎شود. سپس سیستم با محاسباتش ارزش خرید جنس را 100 دلار تخمین می‎زند. (طبق داده ایی که مدیر فروشگاه از قبل در رابطه با ارزش تومان نسبت به دلار وارد سیستم کرده است) بعد از انجام این عملیات هرگاه ارزش تومان نسبت به دلار تغییر کرد سیستم به صورت خودکار قیمت جنس را در سایت برای خرید مشتریان تغییر می‎دهد.

شایان ذکر است که با نصب این ماژول مدیر فروشگاه می‎تواند برای هرکالا، واحد ارزی متفاوتی را تعریف کرده و مجبور به استفاده از یک واحد پولی مشخص برای قیمت گذاری اجناس خود نمی‎باشد.

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: