درخواست پروپوزال

در برخی مواقع امکانات مورد نیاز کسب و کارها فراتر از سیستم فروش‌گستر هست، که نیاز به سفارشی سازی سیستم و ارائه راهکارهای منحصر به فردی است، به همین خاطر نیاز است تا شما کلیه امکانات، نیازها و مشخصات کامل کسب و کار خود را در فایل RFP وارد کرده و در اختیار تیم فروش گستر قرار دهید.

این فرم نیازمندی پس از بررسی به صورت یک طرح پیشنهادی فنی (پروپوزال) تغییر میابد و ارائه میگردد، بنابراین خواهشمند است در ثبت دقیق این اطلاعات با تیم فروش همکاری نمایید.

درخواست پایلوت

پروپوزال

موارد مورد نیاز ذکر شده در پروپوزال جهت عقد قرارداد و شروع همکاری با تیم فروش‌گستر به شرح زیر میباشد:

  1. لیست نیازهای فروشگاه آنلاین شما بر اساس بررسی فرم RFP و نیاز سنجی توسط تیم فنی
  2. ارائه راهکارها و ماژول های مربوطه جهت پاسخگویی به این نیازها که این راهکارها به دو دسته تقسیم میشوند:
    • راهکارهایی که با ماژول ها و امکانات موجود و از پیش طراحی شده در فروش گستر به نیاز شما پاسخ میدهند.
    • راهکارهایی که برای پیاده سازی آن ها جهت رفع نیاز شما میبایست امکانات و ماژول های جدیدی طراحی شوند و یا این امکانات موجود برای کسب و کار شما شخصی سازی شوند.
  3. فازبندی پروژه
  4. زمانبندی پروژه
  5. قیمت

فرایند ارائه پروپوزال

فرایند ارائه پروپوزال

لازم به ذکر است که مشتریان گرامی تا پیش از عقد قرارداد امکان اعمال نظر بر روی پروپوزال و تغییر آن را دارند و میتوانند اطمینان داشته باشند که پروپوزال نهایی طبق نظرات و نیازهای مدنظر آنها تکمیل شده است. البته از جهتی متن پروپوزال بسیار مهم بوده و میتواند پیوستی به قرارداد نهایی باشد.