تصویر ارسال پیامک (SMS)

ارسال پیامک (SMS)

سامانه ارسال پیامک اطلاع رسانی به مشتری و مدیر فروشگاه

0 تومان

 

این افزونه امکان اطلاع‎ رسانی وضعیت سفارش و همچنین امکان ارسال تکی پیامک به مشتری و اطلاع رسانی به مدیر فروشگاه از رویدادهای اصلی انجام گرفته در فروشگاه را فراهم می‎آورد.

دیگر امکانات این افزونه به شرح زیر است:

- اطلاع رسانی ثبت نام جدید در فروشگاه

- اطلاع رسانی ورود کاربر به حساب کاربری خود

- اطلاع رسانی ثبت نام جدید در فروشگاه

- اطلاع رسانی پرداخت سفارش

- اطلاع رسانی استرداد مبلغ سفارش

- اطلاع رسانی لغو سفارش

- اطلاع رسانی ارسال سفارش

- اطلاع رسانی تحویل سفارش

- امکان ویرایش قالب‎های پیام مشتری و مدیر

- امکان استفاده از توکن‎های پیام

- امکان ارسال پیامک چند زبانی