تصویر درگاه اینترنتی بانک پاسارگاد

درگاه اینترنتی بانک پاسارگاد

ارتباط با درگاه پرداخت بانک فروشگاه خود رو به درگاه پرداخت بانکی پاسارگاد متصل نمایید وجه های پرداخت شده از این طریق به حساب بانکی شما در بانک پاسارگاد منتقل می گردد.

250,000 تومان

با استفاده از این ماژول می توانید فروشگاه خود رو به درگاه پرداخت بانکی پاسارگاد متصل نمایید. وجه های پرداخت شده از این طریق به حساب بانکی شما در بانک پاسارگاد منتقل می گردد.

پیش نیازها:

  1. اخذ اینماد
  2. حساب بانک پاسارگاد
  3. درخواست درگاه پرداخت اینترنتی

 

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: