تصویر افزونه تخفیف مبلغ سبد خرید مشتری

افزونه تخفیف مبلغ سبد خرید مشتری

اختصاص تخفیف به مشتری وابسته به مبلغ کل سبد خرید

تومان

این افرونه این امکان را به مدیر فروشگاه می دهد که به مبلغ های کل سبد خرید تخفیف های متفاوتی اعمال نماید. به عنوان نمونه اگر جمع کل سبد خرید مشتری بین 50 تا 100 هزار تومان بود 1 درصد تخفیف و اگر بین 100 تا 200 هزار تومان بود 2 درصد تخفیف برای مشتری در نظر گرفته شود.