تصویر افزونه دریافت کالا از محل فروشگاه

افزونه دریافت کالا از محل فروشگاه

این افزونه گزینه ای را به عنوان "دریافت از فروشگاه" در قسمت آدرس ارسال مرسوله اضافه می نماید

تومان

این افزونه این امکان را به مشتریان می دهد که کالاهای خریداری شده خود را به صورت حضوری در محل فروشگاه دریافت نمایند. مدیر فروشگاه می تواند یک و یا چندین نقطه را جهت دریافت کالا برای مشتری تعیین نماید که مشتری بتواند نزدیکترین آنها را برای مراجعه انتخاب نماید.مانند: درایافت از محل فروشگاه اصلی / دریافت از نمایندگی X در خیابان X / دریافت از انبار فروشگاه/ ...