تصویر درگاه اینترنتی بانک اقتصاد نوین

درگاه اینترنتی بانک اقتصاد نوین

درگاه اینترنتی نوین کارت

ارتباط با درگاه پرداخت بانک اقتصاد نوین

200,000 تومان

با داشتن حساب نزد بانک اقتصاد نوین میتوانید فروشگاه خود را به درگاه بانک اقتصاد نوین نصب کنید تا پرداخت ها از این صورت گیرد و در لحظه مبلغ واریزی را در حساب خود برداشت کنید.

پیش نیازها:

  1. اخذ اینماد
  2. حساب بانک اقتصاد نوین
  3. درخواست درگاه پرداخت اینترنتی

 

نظر خودتان را بنویسد