پردازش سفارش ها

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
آبان 1398

پردازش سفارش ها 

پردازش  سفارش ها ، مدیریت فرآیند نهایی کردن سفارشات ثبت شده می باشدکه  عملیات اصلی، مانند تایید سفارشات، پرداخت ها و روند ارسال و مرسوله ها را مدیریت می کند.

 روند ثبت سفارش تا پایان فرآیند آن در فلوچارت زیرمشخص است

پردازش سفارشات

بانصب ماژول پردازش سفارش منو تحت عنوان پردازش سفارش ها داخل پنل مدیریتی ایجاد می شود که شامل سه بخش:

  1. در انتظار تایید 
  2. در انتظار ارسال 
  3. در انتظار تحویل 

که آیکون هر بخش در صفحه داشبوردها نیز نمایش داده می شود 

پردازش

1. درانتظار تایید 

لیست تمامی سفارش ها یی که پرداخت آن ها تکمیل و یا مجاز برای ارسال می باشند در این قسمت قرار میگیرد  در صورتی که سفارش احتیاج به ارسال داشته باشد می توانید از طریق آیکون تغییر وضعیت که (در سمت چپ بالای صفحه) قرار دارد  وضعیت سفارشات را به تایید سفارش تغییر دهید 

تایید سفارشات توسط مدیر سایت قابل انجام است

2.در انتظار ارسال 

لیست تمام سفارشاتی که احتیاج به ارسال دارد در این قسمت نمایش داده می شود زمانی که اقدام به ارسال سفارشات می کنیم  و آن را به عنوان مرسوله در نظر می گیریم و باید از طریق آیکون تغییر وضعیت آن سفارش را به ارسال شده تغییر  دهیم. ارسال سفارشات توسط انباردار انجام می شود

3.در انتظار تحویل 

لیست تمامی مرسوله ها در قسمت در انتظار تحویل قرار می گیرد که با تغییر وضعیت به تحویل داده شده سفارشات  تکمیل شده و در لیست ارسال شده های روز قرار می گیرد 

از طریق منو پیکربندی← تعیین دسترسی به هر کدام از آیتم ها با توجه به نقش های کاربر می توانید دسترسی دهید 

0