آموزش

عنوان ها
آخرین پست
کلیه آموزش های مرتبط با محتوا گذاری محصولات و سایر صفحه های فرروشگاه
12
15
Avatar
12 تیر
مهدی داداش زاده
معرفی امکانات، گزارش و تعیین نقش کاربران
4
4
Avatar
تیر 1398
گلناز محمدی
معرفی امکانات بخش فروش و فرآیند های مرتبط با سفارش ها ثبت شده
10
10
Avatar
تیر 1398
الهام نیازی
معرفی کلیه تنظیمات و گزینه های منوی [پیکربندی -> تنظمیات]
18
19
Avatar
فروردین 1399
فرهود زعفری
تعریف تخفیف های گوناگون ، معرفی بازاریاب و اجرای کمپین های تبلیغاتی
4
4
Avatar
خرداد 1398
گلناز محمدی
آموزش ها و پرسش و پاسخ مرتبط با ماژول ها
11
13