آموزش

عنوان ها
آخرین پست
کلیه آموزش های مرتبط با محتوا گذاری محصولات و سایر صفحه های فرروشگاه
46
83
Avatar
دی 1400
رامتین داودی
معرفی امکانات، گزارش و تعیین نقش کاربران
11
18
معرفی امکانات بخش فروش و فرآیند های مرتبط با سفارش ها ثبت شده
29
48
معرفی کلیه تنظیمات و گزینه های منوی [پیکربندی -> تنظمیات]
24
33
Avatar
آذر 1402
صدف حیدری
تعریف تخفیف های گوناگون ، معرفی بازاریاب و اجرای کمپین های تبلیغاتی
5
8
Avatar
اسفند 1402
امیر مسعود
آموزش ها و پرسش و پاسخ مرتبط با ماژول ها
15
21