آموزش

عنوان ها
کلیه آموزش های مرتبط با محتوا گذاری محصولات و سایر صفحه های فرروشگاه
11
11
Avatar
11 اردیبهشت
الهام نیازی
معرفی امکانات، گزارش و تعیین نقش کاربران
4
4
Avatar
4 تیر
گلناز محمدی
معرفی امکانات بخش فروش و فرآیند های مرتبط با سفارش ها ثبت شده
10
10
Avatar
22 تیر
الهام نیازی
معرفی کلیه تنظیمات و گزینه های منوی [پیکربندی -> تنظمیات]
17
17
Avatar
4 تیر
گلناز محمدی
تعریف تخفیف های گوناگون ، معرفی بازاریاب و اجرای کمپین های تبلیغاتی
4
4
Avatar
21 خرداد
گلناز محمدی
آموزش ها و پرسش و پاسخ مرتبط با ماژول ها
2
2
Avatar
19 خرداد
الهام نیازی