آموزش

عنوان ها
کلیه آموزش های مرتبط با محتوا گذاری محصولات و سایر صفحه های فرروشگاه
12
14
Avatar
6 روز پیش
الهام نیازی
معرفی امکانات، گزارش و تعیین نقش کاربران
4
4
Avatar
4 تیر
گلناز محمدی
معرفی امکانات بخش فروش و فرآیند های مرتبط با سفارش ها ثبت شده
10
10
Avatar
22 تیر
الهام نیازی
معرفی کلیه تنظیمات و گزینه های منوی [پیکربندی -> تنظمیات]
18
18
Avatar
31 شهریور
الهام نیازی
تعریف تخفیف های گوناگون ، معرفی بازاریاب و اجرای کمپین های تبلیغاتی
4
4
Avatar
21 خرداد
گلناز محمدی
آموزش ها و پرسش و پاسخ مرتبط با ماژول ها
7
7
Avatar
13 روز پیش
الهام نیازی