ماژول پیشنهاد شگفت انگیز

فرهود زعفری
Avatar
  • 4
  • 1398/11/2
اردیبهشت 1399

پیشنهاد شگفت انگیز

برای نمایش کالاهای تخفیف دار در قالب پیشنهاد های شگفت انگیز با ظاهر جذاب در سایت فروشگاهی به همراه افزونه شمارنده معکوس و زمان بندی می توانید ازاین قسمت استفاده کنید

فعال سازی ماژول : جهت فعال شدن ماژول پیشنهاد شگفت انگیز تیک بزنید

پیشنهاد شگفت انگیز

فعال سازی پیشنهاد های هرروز : می توانید پیشنهاد های روزانه خود را فعال کنید

فعال سازی پیشنهاد های آینده : اگر می خواهید پیشنهاد های روز آینده را فعال نمایید این گزینه را تیک بزنید

نمایش تگ تخفیف :در صورتی که این گزینه را فعال کنید تگ تخفیف برروی تصاویر نمایش داده می شود

نمایش زمان سنج معکوس : نمایش شمارنده معکوس ( کانتر ) برای پیشنهاد های ویژه 

جهت تعین تخفیف ها و پیشنهادات ویژه فروشگاه خود تنظیمات مربوط به تخفیف های خود را انجام دهید

نام : یک نام مشخص برای تخفیف خود مناسب با تخفیف انتخاب کنید

نوع تخفیف : نوع تخفیف مورد نظر را از لیست بازشونده انتخاب نمایید

استفاده از درصد : تعیین می کند که آیا تخفیف براساس درصد اعمال شود یا به صورت مبلغ تعمال شود. در صورت فعال نبودن مقدار تنظیم شده مبلغ تخفیف در نظر گرفته می شوئ

مبلغ تخفیف : مقدار مبلغ تخفیف اعمال شده به سفارش یا کالا

کد کوپن نیاز دارد : برای اعمال تخفیف در سبد خرید مشتری می توانید از کد کوپن استفاده کنید

تاریخ شروع و تاریخ پایان : تاریخ شروع و پایان تخفیف را برای نمایش در شمارنده معکوس وارد کنید

جمع زدن با تخفیف های دیگر : اگر این گزینه فعال گردد این تخفیف با تخفیف های دیگر هم نوع خود جمع می شود . در حال حاضر همه تخفیف ها غیر هم نوع باهم جمع میشوند

محدودیت تخفیف : نوع محدودیت تعداد دفعات استفاده از پورسانت  میتواند به صورت نامحدود،فقط N بار ، N بار به ازای هر مشتری باشد که مقدار N  هم قابل تعریف می باشد

بعد از فعال کردن استفاده از درصد برای کالاها مقدار درصد تخفیف را مشخص نمایید

0