چگونه سفارش بالا 200هزارتومان شامل تخفیف شود و هزینه پیک رایگان شود؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

چگونه مشخص کنم برای مثال کالا های بالای 200هزارتومان ارسال رایگان داشته باشد ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

این امر باعث فروش بیشتر و رضایت کاربران میشود که میتوانید قیمت آن را خود تایین کنید که پیش فرض از چه قیمت به بالاتر هزینه ارسال رایگان باشد

منو---> پیکربندی---> تنظیمات---> تنظیمات ارسال ---> ارسال رایگان برای بیش از x  تیک زده شده و مقدار قیمت خرید در زیر آن مشخص شود

0