برای تغییرات صفحه اول مثل تماس با ما و..... باید چکاری انجام دهیم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تغییرات صفحه اول مثل تماس با ما و..... باید چکاری انجام دهیم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای ویرایش صفحه ها استاتیک سیستم مانند صفحه تماس با ما و .... به منوی زیر مراجعه نمایید

مدیریت محتوا ---> سرفصل ها

0