برای ورود جزئیات انبار و محصولات به سایت باید چکار کنم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای ورود جزئیات انبار و محصولات  به سایت باید چکار کنم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

جهت تعریف کالا و مدیریت موجودی به منوی زیر مراجعه نمایید همچنین جهت وارد نمودن اطلاعات محصولات از طریق فایل اکسل در همین منو گزینه ورود منابع را انتخاب و فایل اکسل را بارگذاری نمایید.

کاتالوک ---> کالاها ----> ورود منابع

0