در سایت خود بخش نظر سنجی درست کنم باید چکار کنم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در سایت خود بخش نظر سنجی درست کنم باید چکار کنم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای ایجان نظر سنجی ها مختلف میتوانید در بخش مدیریت محتوا نظر سنجی ها اینکار را انجام دهید

منو ---> مدیریت محتوا ---> نظر سنجی ----> افزودن جدید

0