در انجمن سایت میخواهم مشتری هایی که ثبت نام هم نکرده اند بتوانند دسترسی داشته باشند و نظر بدهند باید چکاری انجام بدهم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در انجمن سایت میخواهم مشتری هایی که ثبت نام هم نکرده اند بتوانند دسترسی داشته باشند و نظر بدهند باید چکاری انجام بدهم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تمامی اعمال تنظیمات مختلف در انجمن سایت خود باید در بخش تنظیمات انجمن این کار انجام شود

منو ---> پیکر بندی ---> تنظیمات ---> تنظیمات انجمن ---> اجازه به کاربران میهمان برای ایجاد مطلب

0