نقشه سایت را چگونه باید به سایت اضافه کنیم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

نقشه سایت را چگونه باید به سایت اضافه کنیم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

اول وارد سایت maps google

میشوید و سپس ادرس خودتان را علامت گذاری کرده روی نقشه و پس از دریافت کد html  فایل(embed)

منو ---> ماژول ها ---> محتوای html ---> اضاضه کنید

0